[Từ vựng tiếng Nhật] – Thuật ngữ “Kỹ thuật”

[Từ vựng tiếng Nhật] – Thuật ngữ “Kỹ thuật”

 Dạy tiếng Nhật Bản

14:58:45, 18-09-2014
10297 Lượt xem