Từ vựng tiếng Nhật về “vị trí – địa điểm”

Bài học hôm nay mà trung tâm chia với các bạn đó là từ vựng tiếng Nhật về “vị trí – địa điểm”

Dạy tiếng Nhật Bản

3840 Lượt xem