Từ vựng tiếng Nhật về “vị trí – địa điểm”

Bài học hôm nay mà trung tâm chia với các bạn đó là từ vựng tiếng Nhật về “vị trí – địa điểm”

Dạy tiếng Nhật Bản

09:14:42, 12-12-2014
4432 Lượt xem