Từ vựng “Tính cách, tâm trạng”

Tiếng Nhật(Kanji)          <=>            Hiragana          <=>        Tiếng Việt

Dạy tiếng Nhật Bản

10397 Lượt xem