Tính từ tiếng Nhật: Từ ghép đi kèm với chữ “一”

Tính từ tiếng Nhật: Từ ghép đi kèm với chữ “一”

Dạy tiếng Nhật Bản

09:37:14, 19-08-2014
4657 Lượt xem