Tính từ tiếng Nhật: Từ ghép đi kèm với chữ “一”

Tính từ tiếng Nhật: Từ ghép đi kèm với chữ “一”

Dạy tiếng Nhật Bản

3905 Lượt xem