trợ từ と ~ : với (ngữ pháp n5)

Giải thích:
Chùng ta dùng trợ từ 「と」để biệu thị một đối tượng nào đó ( người hoặc động vật) cùng thực hiện một
hành động.
Ví dụ:
公園に友達と散歩します。Tôi đi dạo với bạn
同僚 とアメリカへ出張 します。Tôi đi công tác ở Mỹ cùng với đồng nghiệp
Chú ý:
Trong trường hợp thực hiện hành động một mình thì dùng 「ひとりで」.
Trường hợp này không dùng trợ từ
「と」ひとりでスーパーへ行きます。Tôi đi siêu thị một mình
Ngữ pháp n5

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật