Bảng chữ Hiragana và Katakana

Bộ chữ HIRAGANA  Bộ chữ katakana


1. あ い う え お                          ア イ ウ エ オ
2. か き く け こ    カ キ ク ケ コ
3. さ し す せ そ    サ シ ス セ ソ
4. た ち つ て と    タ チ ツ テ ト   
5. な に ぬ ね の    ナ ニ ヌ ネ ノ
6. は ひ ふ へ ほ    ハ ヒ フ ヘ ホ
7. ま み む め も    マ ミ ム メ モ
8. や ゆ よ わ ん    ヤ ユ ワ ン
9. ら り る れ ろ    ラ リ ル レ ロ

Trọc Âm :

Là Những chữ thuộc hàng ka ta sa ha :khi viết ta thêm vào bên phải mỗi chữ 2 dấu (“)để biến đổi phụ âm đầu
Bộ Chữ HIRAGANA Bộ chữ KATAKANA
が ぎ ぐ げ ご   ガ ギ グ ゲ ゴ    
ざ じ ず ぜ ぞ   ザ ジ ズ ゼ ゾ
だ ぢ づ で ど   ダ ヂ ヅ デ ド  

ば び ぶ べ ぼ   バ ビ ブ ベ ボ
ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ   パ ピ プ ペ ポ
Ảo Âm :

Là những chữ thuộc hàng i:khi ta viết thêm mỗi góc bên phai mỗi chữ

や ゆ よ HOẶC  ヤ ユ ヨ : viết nhỏ bằng ½ chữ thông thường :

tạo thêm âm đọc mới là ảo âm (âm ghép )

Bộ Hiragana

きゃ きゅ きょ  ぎゃ ぎゅ ぎょ
しゃ しゅ しょ  しゃ しゅ しょ
ちゃ ちゅ ちょ
にゃ にゅ にょ
ひゃ ひゅ ひょ  びゃ びゅ びょ
りゃ りゅ りょ  ぴゃ ぴゅ ぴょ

Bộ katakana


キャ キュ キョ  ギャ ギュ ギョ
シャ シュ ショ  ジャ ジュ ジョ
チャ チュ チョ
ニャ ニュ ニョ
ヒャ ヒュ ヒョ  ビャ ビョ ビョ
ミャ ミュ ミョ  ピャ ピュ ピョ
リャ リュ リョ
ファ フィ フ フェ フォ
Xúc Âm : Được tạo bởi chữ つ trong khi viết chữ つ nhỏ bằng ½ chữ thông thường khi viết ở bên phải mỗi chữ :trong bảng chữ cái :nó có tác dụng :gấp đôi phụ âm kế tiếp
Trường âm : Là những nguyên âm đôi phụ âm kéo dài :theo nguyên tắc thì nguyên âm nào làm trường âm cho chính hàng của nó :
• あ+あ=あ
• お か あ さん  “mẹ của người khác
• お ば あ さん  “bà
• い + い =し
• お に い さん anh trai
• お じ い さん ông
• う + う = U
• た い ふ う bão
• ぶ う ど nho
• きゃ う にゃ sữa
• せ ん ふ う き quạt máy
• え + い = E
• せん せい thầy cô giáo
• が くせ い Học Sinh Xinh viên
• へ し や Đồng Bằng
• え +え = E
• お ねえ さん chị gái ,của người khác
• え え văn nói
• お+う = お
• が つ こう trường học
• ど う そ xin mời
• お と う さん : bố của người khác
• お + お = O
• お お さ か Địa danh
• こ お きし lớn
• こ お り (nước đá )

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật