Các câu dùng khi phỏng vấn bằng tiếng Anh

Making a job application – Đi xin việc

 • I saw your advert in the paper    tôi thấy quảng cáo của công ty anh/chị trên báo
 • could I have an application form?          cho tôi xin tờ đơn xin việc được không?
 • could you send me an application form?           anh/chị có thể gửi cho tôi tờ đơn xin việc được không?
 • I’m interested in this position      tôi quan tâm tới vị trí này
 • I’d like to apply for this job         tôi muốn xin việc này

Asking about the job – Hỏi về công việc

 • is this a temporary or permanent position?     đây là vị trí tạm thời hay cố định?
 • what are the hours of work?        giờ làm việc như thế nào?
 • will I have to work on Saturdays?          tôi có phải làm việc thứ Bảy không?
 • will I have to work shifts?            tôi có phải làm việc theo ca không?
 • how much does the job pay?         việc này trả lương bao nhiêu?

- £10 an hour  10 bảng mỗi giờ

- £350 a week 350 bảng mỗi tuần

 • what’s the salary?  lương trả bao nhiêu?

- £2,000 a month        2.000 bảng mỗi tháng

- £30,000 a year         30.000 bảng mỗi năm

 • will I be paid weekly or monthly?           tôi sẽ được trả lương theo tuần hay tháng?
 • will I get travelling expenses?     tôi có được thanh toán chi phí đi lại không?
 • will I get paid for overtime?        tôi có được trả lương làm việc thêm giờ không?
 • is there …?    có … không?

- a company car         xe ô tô của cơ quan

- a staff restaurant    nhà ăn cho nhân viên

- a pension scheme    chế độ lương hưu

- free medical insurance      bảo hiểm y tế miễn phí

 • how many weeks’ holiday a year are there?    mỗi năm được nghỉ lễ bao nhiêu tuần?
 • who would I report to?      tôi sẽ báo cáo cho ai?
 • I’d like to take the job       tôi muốn nhận việc này?
 • when do you want me to start?    khi nào anh/chị muốn tôi bắt đầu đi làm?

 

00:30:01, 19-02-2015
2362 Lượt xem