Các câu dùng trong phỏng vấn

 • we’d like to invite you for an interview chúng tôi muốn mời anh/chị đi phỏng vấn
 • this is the job description  đây là bản mô tả công việc
 • have you got any experience?      anh/chị có kinh nghiệm gì không?
 • have you got any qualifications?            anh/chị có bằng cấp chuyên môn nào không?
 • we need someone with experience           chúng tôi cần người có kinh nghiệm
 • we need someone with qualifications     chúng tôi cần người có trình độ chuyên môn
 • what qualifications have you got?          anh/chị đã có bằng cấp gì rồi?
 • have you got a current driving licence?            anh/chị có bằng lái xe hiện đang lưu hành không?
 • how much were you paid in your last job?        anh chị được trả lương bao nhiêu cho công việc cũ?
 • do you need a work permit?         anh/chị có cần giấy phép lao động không?
 • we’d like to offer you the job       chúng tôi muốn mời anh/chị làm việc
 • when can you start?           khi nào anh/chị có thể bắt đầu làm việc?
 • how much notice do you have to give?   anh/chị cần báo trước bao nhiêu lâu?
 • there’s a three month trial period          anh/chị sẽ thử việc ba tháng
 • we’ll need to take up references  chúng tôi sẽ cần phải tìm hiểu lại chứng nhận làm việc của anh/chị
 • this is your employment contract           đây là hợp đồng lao động của anh/chị
00:36:35, 19-02-2015
2722 Lượt xem