Các dạng so sánh của tính từ

*Để so sánh các vật bằng tiếng Nhật, bản thân các tính từ không thay đổi. Thay vì vậy, có một mẫu đặc biệt cần phải học. Mẫu này thích hợp cho cả các tính từ -i lẫn tính từ -na.

*Để nói “A lớn hơn B”, mẫu có dạng như sau:

A wa B yori ookii desu.

*Để nói “A rẻ hơn B “, mẫu tương tự là:

A wa B yon yasui desu.

Ví dụ:
-Budou wa, meron yori yasui desu.
Nho thì rẻ hơn dưa.
-Tokyo wa, kyoto yon ookii desu.
Tokyo thì lớn hơn Kyoto.
-Kyoto wa, Tokyo yori chiisai desu.
Kyoto thì nhỏ hơn Tokyo.

*Lời khuyên:
-Để hiểu rõ cái nào là cái nào khi so sánh, từ quan trọng là yori / “hơn”. Hãy tập trung vào các từ này và ý nghĩa tiếng Anh, và bạn có thể nhanh chóng phân loại nó . Nếu bạn muốn nói ” Oranges are cheaper than apples, hãy bắt đầu bằng than apples trong tiếng Anh. Trong tiếng Nhật, nó trở thành ringo yori/ than apples, và bạn có thể thấy rằng apples chiếm vị trí của B trong mẫu. Câu đầy đủ như sau:

-Orenji wa, ringo yori yasui desu.
Cam thì rẻ hơn táo.

*Một cụm từ khác thường được dùng với mẫu này, mặc dù ý nghĩa vẫn tường tự. Các từ no hou, cộng với tiểu từ GA. No giống như tiểu từ sở hữu được dùng để liên kết các danh từ với bất cứ thứ gì theo sau, và hou có thể được dịch là phía hoặc hướng. Mẫu trông giống như thế này:

Ví dụ:
-Amerika yori, Nihon no hou ga chiisai desu.
Nước Nhật thì nhỏ hơn nước Mỹ.
-Niku yori , sakana no hou ga oishii desu.
Cá thì ngon hơn thịt.

Ví dụ:
-shikago to Tokyo to, dochira ga suki desu ka.
Bạn thích nơi nào hơn, Chicago hay Tokyo?
-Tokyo no hou ga suki desu.
Tôi thích Tokyo hơn.
-Jon san to Tomu san to, dare no hou ga wakai desu ka.
Ai trẻ hơn, john hay Tom?
-Jon san no hou ga , wakai desu.
John trẻ hơn.

*Lưu ý tiểu từ và trật tự từ thay đổi trong hai câu sau đây. Trong câu thứ nhất, no hou ga được dùng , trong câu thứ hai yori chỉ được dùng một mình . Cả hai câu đều có ý nghĩa tương tự, nhưng việc đưa vào COLOR=”Red”]no hou ga [/COLOR] tạo ra một sự tương phản mạnh mẽ hơn trong việc so sánh.

Ví dụ:
-Basu yori, chikatetsu no hou ga benri desu.
Xe điện ngầm thì tiện lợi hơn xe buýt.
-Chikatetsu wa, basu yori benri desu.
Xe điện ngầm thì tiện lợi hơn xe buýt.

*Một cách khác để trả lời các câu hỏi về các phép so sánh là với một câu khẳng định đơn giản.

Ví dụ:
-Ringo to momo to, dochira ga suki desu ka.
Bạn thích loại nào hơn, táo hay đào?
-Ringo ga suki desu.
Tôi thích táo hơn

*Một lựa chọn khác đó là sử dụng từ motto, có nghĩa là hơn “hơn”, để nhấn mạnh. Nó có nghĩa là “nhiều”(hơn, tốt hơn,…). Nếu bạn sử dụng từ này với no hou ga, sự nhấn mạnh thậm chí mạnh hơn.

Ví dụ:
-Ringo ga motto suki desu.
Tôi thích táo nhiều hơn.
-Ringo no hou ga, motto suki desu.
Tôi thích táo nhiều hơn.

*Để thuyển tải ý nghĩa bậc nhất, hãy sư dụng từ ichiban / “nhất”. v…v…

Ví dụ:
-Dono kudamono ga ichiban suki desu ka.
Bạn thích trái cây nào nhất?
-Banana ga ichiban suki desu.
Tôi thích trái chuối nhất.
-Nihon de wa, dono tsuki ga ichiban samui desu ka.
Tháng nào lạnh Nhất ở Nhật Bản?

Hỗ trợ học Hán Tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật