Các trạng từ chỉ nơi chốn

*Một sô đại từ chỉ định (xem lại bài các đại từ mục các đại từ chỉ định) thực hiện chức nang là trạng từ chỉ nơi chốn.

Kokoở đây
Sokoở đó
Asokoở đằng kia.

Ví dụ:

-Jon san ga, koko no kimashita.
John đẫ đến đây.
-Soko ni ikitai desu.
Tôi muốn đi đến đó.
-Gakkou wa, asoko no arimasu.
Trường học ở đằng kia.

 

Hỗ trợ học Hán Tự

 

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật