Cách dùng 助数詞 trong câu

Cách dùng 助数詞 trong câu

Cách dùng 助数詞 trong câu

Cấu trúc: [Danh từ] が/を + số đếm + 助数詞

Ví dụ:

あそこに せんせいが 3人 います。Ở đằng kia có 3 giáo viên.
ケーキが 4つ あります。Có 4 cái bánh ngọt.
ボールペンを 2本 かいました。Tôi đã mua 2 cái bút bi.
きってを2まい と ノートを3さつ ください。Cho tôi mua 2 cái tem và 3 quyển vở.
ビールを 5杯 のみました。Tôi đã uống 5 cốc bia.
* Trong hội thoại hàng ngày, có thể lược bỏ trợ từ 「が」、「を」và chỉ cần dùng danh từ chỉ người/vật cộng với số đếm và 助数詞.

Ví dụ: 肉まん 2個 たべた。Tôi đã ăn 2 cái bánh bao nhân thịt.

* Đối với trợ từ 「つ」, khi số lượng lớn hơn 11 thì chỉ cần dùng số đếm mà không cần dùng trợ từ.

A: ボールが いくつ ありますか。(Có bao nhiêu quả bóng thế?)

B: 15 (じゅうご)あります。(15 quả)

* Khi hỏi về số lượng nhưng không biết rõ trợ từ đếm, có thể dùng 「どのくらい/どのぐらい」(bao nhiêu?). Khi trả lời nếu không biết rõ chính xác có thể thêm 「くらい」(khoảng/tầm) sau số đếm.

A: そこに ハンカチが どのくらい ありますか。Ở đó có bao nhiêu chiếc khăn tay?

B: 30枚 (さんじゅうまい)くらい あります。Khoảng 30 chiếc.

* Lưu ý: Danh từ bao giờ cũng đứng trước số đếm và 助数詞 (tức là ngược lại với tiếng Việt).

Ví dụ: Tiếng Việt chúng ta nói là “3 cái áo” thì tiếng Nhật là “áo 3 cái”:「シャツ3まい」

 

Phần này khá quan trọng trong bất kỳ ngoại ngữ nào.

Đó là thứ ngày tháng, giờ và các số

Chúng ta cùng tham khảo nhé

https://daytiengnhatban.com/gio-ngay-thang-nam-trong-tieng-nhat/

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật