Cách sử dụng động từ trong tiếng Nhật

Học tiếng Nhật Bản – Chia động từ trong tiếng Nhật

 

Động từ

-Động từ là mô tả một hành động, một quá trình hoặc một trạng thái đang tồn tại.

-Các động từ có các dạng khác nhau, cho phếp bạn diễn tả thời gian, ý định, cảm xúc, sự lịch sự… Các động từ tiếng Nhật cũng diễn tả những điểu này, nhưng theo các cách khác.Chẳng hạn như bạn đã thấy ở các bài trước(Trậi tự từ), động từ chính của một câu tiếng Nhật phải ở cuối câu.Trong bài này, bạn sẽ thấy những điểm khác biệt khác.

Sự phù hợp

-Chúng ta hãy thử so sánh với tiếng Anh.Trong tiếng Anh, một động từ phải phù hợp với chủ ngử của nó ở ngôi và số.Chẳng hạn, ở thì hiện tại, nột chủ ngữ ở ngôi thứ nhất nhận một hình thức động từ khác với một chủ ngữ ở ngôi thứ ba. Và một chủ ngữ số nhiều ở ngôi thứ ba nhận một hình thức động từ khác với một chủ ngữ ngôi số ít.

Ví dụ:

NgôiSố ítSố nhiều
Ngôi thứ NhấtI gowe go
Ngôi thứ haiyou goyou go
Ngôi thứ bahe/she/it goesThey go

-Trong tiếng Nhật, sự phù hợp không phải là một vấn đề.Các động từ không có các hình thức khác nhau để chỉ ngôi,số hoặc giống. Hình thức động từ giống nhau được dùng bất kể chủ ngữ là gì. Điều này đúng đối với tất cả các thì.

Ví dụ:

NgôiSố ítSố nhiều
Ngôi thứ NhấtIkimasu/I goIkimasu/we go
Ngôi thứ haiIkimasu/you goIkimasu/you go
Ngôi thứ baIkimasu/he/she/it goes

Lưu ý:

*Nguyên tác này dễ hiểu nếu bạn nhớ điều sau đây.Nếu ý nghĩa rõ ràng từ ngữ cảnh trong một câu tiếng Nhật, thì một đại từ không cân thiêt. Do đó, ikimasu vừa là động từ vừa là câu.
*Trong tiếng Anh, ngoại trừ đối với dạng mệnh lệnh, một câu không thể chỉ có động từ đứng riêng.

Sự chia động từ

-Các động từ tiếng Nhật có thể được phân loại thành hai nhóm hoặc hai sự phân chia chính.Các ngoại lệ duy nhất là hai động từ bất quy tắc: suru(làm) và kuru(đến)

-Những sự phân chia này là điểm then chốt cơ bản đối với hệ thống động từ tiếng Nhật. Chúng cho phép bạn thay đổi các hình thức động từ đối với các thì và các thể thức khác nhau.

-Trong từ điển, một đông từ tiếng Anh được liệt kê theo dạng nguyên mẫu của nó, hoặc dạng To(to be,to see…)Mặt khác, một động từ tiếng Nhật được liệt kê theo những gì được gọi là “dạng từ điển” của nó.Dạng từ điển là cơ sở để phân loại động từ thành một hoặc hai nhóm chính.

-Hai nhóm khác nhau ở cách mà chúng thành lập,các gốc từ và các nguyên mẫu của chúng. Gốc từ là cơ sở biến tố quan trọng nhất. Vốn có thể thay đổi, hoặc hậu tố khác nhau hay các đuôi được thêm vào, để biều thị thì , thể thực hoặc mức độ lịch sự. Nguyên mẫu là cơ sở biên tố quan trong nhất đứng thứ hai.

Hỗ trợ học Hán tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật