Câu chào buổi sáng “Ohayoo Gozai masu”.( おはよう ございます )

おはよう – Ohayoo (chào buổi sáng) dùng trong các mối quan hệ thân mật.

おっす – Ossu (chào buổi sáng) dùng trong các mối quan hệ rất rất thân mật, con trai dùng.

 Dùng khi

- Gặp nhau lần đầu của mọi người trong nhà hoặc người quen mà bạn thường gặp.
- Đối với người bạn phải tôn kính hay người già thì phải dùng nguyên câu "Ohayoo Gozai masu. 
おはよう ございます "
- Đối người nhỏ tuổi hay ngang vế, hoặc địa vị thấp hơn thì có thể dùng câu giản đơn 
"  おはよう - Ohayoo "

Chú ý

- Không dùng với người không thân quen.
- Chỉ chào 1 lần trong ngày đối với 1 người.

Ví dụ: A,B là bạn và cùng tuổi.

A: おはよう ございます. (chào buổi sáng)
B おはよう. (chào buổi sáng)

 

Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật