Cấu trúc bài thi Nghe Năng Lực Nhật Ngữ N1 N2 N3 N4 N5

Cấu trúc bài thi Nghe Năng Lực Nhật Ngữ N1 N2 N3 N4 

Chào các bạn học để thi Năng Lực Nhật ngữ JLPT. Hôm nay chia sẻ với các bạn về phần thi nghe.

Trong mỗi bài thi của N1,N2,N3,N4,N5 đều có phần khác nhau. nên chúng ta chú ý và cần luyện tập thường xuyên.

Lưu ý:

  • Trong bài thi nghe có bao nhiêu phần.
  • Phần nào có trên trên giấy để chúng ta chọn.
  • Phần nào không có ghi gì, mà chúng ta tự meno.
  • Phần nào Họ hỏi nếu nói câu đó thì nói như thế nào? họ nói vài câu và chúng ta chọn 1 trong 3 chẳng hạn
  • Ngoài ra là lưu ý Tờ đề thi chúng ta xem như nháp nhé, cứ viết thoải mái lên đó.
  • Thi nghe thì tập trung hết khả năng của mình.
  • Và ngoài ra chúng ta nên nghe kỹ câu hỏi nhé. Họ thường mẹo là hỏi lúc đầu, mà chúng ta lo tập trung hết vào câu chuyện mà lúc đầu không chịu nghe, cuối cùng nghe lại câu hỏi lần nữa thì tá hỏa và chọn đại đáp án.
  • Để nghe được chúng ta phải học nhiều và nghe nhiều chỉ có cách đó thôi.
  • Thông thường lúc chúng ta tập nghe thường nghe lướt qua và phớt lờ những mẫu câu. Nhưng theo tôi, nếu câu đơn giản đó vừa nghe vừa ghi lại thì tốt nhất. Khả năng hiểu bài tốt nhất.

Lần này tôi không ghi cụ thể cho các bạn mỗi phần như thế nào? mà tôi cho các bạn từ N1,N2,N3,N4,N5 tập nghe Clip mẫu thi thực tế nhé. Hãy nghe thử xem có hiểu gì không? Nếu không hiểu nghe lại và nghe lại và ghi lại. Không được nãn nhé. Cố lên và cố lên

Phần nghe N5

Phần nghe N4

Phần nghe N3

Phần nghe N2

Phần nghe N1

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật