Chia động từ và tính từ ở “Thì hòan thành”

Học tiếng Nhật Bản – Ngữ pháp chia động từ và tính từ “Thì hoàn thành” trong tiếng Nhật

Trái lại, thì hoàn thành lại có hậu tố xác định. Dạng cơ bản là kết thúc bằng た / だ, nhưng phải thay đổi nhiều về ngữ âm, phụ thuộc vào âm tiết cuối của động từ. Thì hoàn thành khá tương đồng với thì quá khứ của chúng ta và thường được gọi là thì quá khứ.

Kiểu động từDạng chiaVí dụDạng chia

Động từ bất quy tắc

するした勉強する (benkyō suru, học)勉強した (benkyō shita)
来る (kuru)来た (kita)Không cóKhông có
行く (ika)行った (itta)Không cóKhông có
いらっしゃるいらっしゃった 

いらした

Không cóKhông có
Thể -ます-ました行きます (ikimasu, đi)行きました (ikimashita)

Động từ có quy tắc

-う-った使う (tsukau, dùng)使った (tsukatta)
-う (xem cách dùng)-うた問う (tou, hỏi)問うた (tōta)
-く-いた焼く (yaku, nướng)焼いた (yaita)
-ぐ-いだ泳ぐ (oyogu, bơi)泳いだ (oyoida)
-す-した示す (shimesu, trưng bày)示した (shimeshita)
-つ-った待つ (matsu, đợi)待った (matta)
-ぬ-んだ死ぬ (shinu, chết)死んだ (shinda)
-ぶ-んだ呼ぶ (yobu, gọi)呼んだ (yonda)
-む-んだ読む (yomu, đọc)読んだ (yonda)
-る (gốc phụ âm)-った走る (hashiru, chạy)走った (hashitta)
-いる (gốc nguyên âm) 

-える (gốc nguyên âm)

-いた 

-えた

悔いる (kuiru, tiếc) 

答える (kotaeru, trả lời)

悔いた (kuita

答えた (kotaeta)

Tính từ

Tính từ い-かった安い (yasui, rẻ)安かった (yasukatta)
Tính từ な-だった簡単 (kantan, đơn giản)簡単だった (kantan datta)

Cách dùng

Ghi chú thêm rằng cách chia các động từ kết thúc bằng う thường được chia theo kiểu thứ hai hơn với những người miền tây Nhật Bản. う trong kết thúc của thì hoàn thành うた có thể phát âm thành ư hoặc ô phụ thuộc vào nguyên âm đi trước, dựa theo những quy luật về âm vị của người Nhật thông thường. Thế nên, ở vùng Kansai, ta có thể nghe mẫu như つかう thành つこうた, hoặc いう thành いうた.

  • Mẫu dùng của thì hoàn thành giống như mẫu dùng của thì chưa hoàn thành. Ví dụ, 日本に行く (nihon ni iku, tôi đến Nhật) sẽ thành 日本に行った (nihon ni itta, tôi đã đến Nhật).
  • Liệt kê những hành động giữa chừng 本を読んだり、テレビを見たりした (hon o yondari, terebi o mitari shita, (Tôi) đọc sách, xem tivi).

Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật