Chữ Hán Nha 牙

Chữ Hán Nha 牙

 

Từ hánÂm hán việtNghĩa
NHAngà;răng nanh
TƯỢNG NHA CHẤTngà răng
TƯỢNG NHA SẮCtrắng ngà
の塔TƯỢNG NHA THÁPtháp ngà
TƯỢNG NHAngà;ngà voi
HUNG NHA LỢIHungary

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật