Chữ Hán THẤT 七

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
THẤT NHẬT 7 ngày;ngày thứ 7 của tháng
THẤT BẢO thất bảo;thất bửu
THẤT TỊCH ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch (thất tịch)
十一 THẤT THẬP NHẤT bày mốt
THẤT THẬP bảy mươi
五三 THẤT NGŨ TAM con số may mắn tốt lành; lễ 357;ngày lễ ba năm bảy;tiệc ba năm bảy
THẤT bảy cái
THẤT thất
THẤT bảy;thất
面鳥 THẤT DIỆN ĐIỂU gà tây
転び八起き THẤT CHUYỂN BÁT KHỞI thất bại là mẹ thành công
福神 THẤT PHÚC THẦN 7 vị thần may mắn; bảy Phúc thần
THẤT NGUYỆT tháng bảy
THẤT TINH thất tinh
ĐỆ THẤT thứ bảy
ĐỆ THẤT thứ bảy
THẤT DẠ lễ đặt tên
北斗 BẮC ĐAU THẤT TINH bắc đẩu;bảy ngôi sao ở phía bắc; Đại Hùng Tinh; chòm Đại Hùng Tinh
10:49:04, 08-03-2015
3019 Lượt xem