Chữ Hán tự : KHẤT,KHÍ 乞

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
食をする KHẤT,KHÍ THỰC xin
KHẤT,KHÍ THỰC khất thực;người ăn xin; người ăn mày; ăn mày; kẻ ăn xin; ăn xin; kẻ ăn mày
10:51:05, 08-03-2015
2744 Lượt xem