Dealing with customers

Dealing with customers – Làm việc với khách hàng

  • he’s with a customer at the moment       anh ấy hiện giờ đang tiếp khách hàng
  • I’ll be with you in a moment         một lát nữa tôi sẽ làm việc với anh/chị
  • sorry to keep you waiting     xin lỗi tôi đã bắt anh/chị phải chờ
  • can I help you?        tôi có thể giúp gì được anh/chị?
  • do you need any help?        anh/chị có cần giúp gì không?
  • what can I do for you?       tôi có thể làm gì giúp anh chị?
00:16:34, 19-02-2015
2433 Lượt xem