Dealing with customers

Dealing with customers – Làm việc với khách hàng

  • he’s with a customer at the moment       anh ấy hiện giờ đang tiếp khách hàng
  • I’ll be with you in a moment         một lát nữa tôi sẽ làm việc với anh/chị
  • sorry to keep you waiting     xin lỗi tôi đã bắt anh/chị phải chờ
  • can I help you?        tôi có thể giúp gì được anh/chị?
  • do you need any help?        anh/chị có cần giúp gì không?
  • what can I do for you?       tôi có thể làm gì giúp anh chị?

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật