Đoán tính cách khi ngủ

Đoán tính cách qua tư thế ngủ(寝そう)

1. 王様型 kiểu vua
– hay thấy ở người có cá tính
– có sự tự tin

2. 抱きつき型 kiểu ôm ấp
– hay không thấy thỏa mãn
– yêu cầu cao

3. 胎児型 kiểu thai nhi
– hay dựa dẫm, đòi được chiều chuộng
– có tâm lý phụ thuộc vào người khác

4. 半胎児型 kiểu gần giống thai nhi
– có cảm giác cân bằng tốt
– không quyết đoán nhưng biết xử sự

5. うつぶせ型 kiểu nằm sấp
– hay lo lắng sợ sệt
– làm được việc

6. スフィンクス型 kiểu tượng nhân sư
– hay thấy ở trẻ con
– ít thấy

7. 囚人型 kiểu người tù
– không dễ hòa nhập với xung quanh

8. 足を立てる dựng chân lên
– hay lo lắng, dễ nổi nóng
– có trí nhớ tốt

Mai PB & himatub

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật