Động từ Giả định cách “Dạng darou, deshou”

Giả định cách

*Đôi khi được gọi là cách “có thể xảy ra”, điều này không có sự tương chính xác trong tiếng Anh, mặc dù nó quan trọng trong tiếng Nhật. Nó cho phép người nói sử dụng một dạng động từ có thể diễn tả khả năng có thể xảy ra, tin tưởng ,hoặc ý định mà không quá trực tiếp .Cách này có hai tập hợp các dạng, một tập hợp chỉ rõ khả năng có thể xảy ra, tập hợp thứ hai chỉ ra ý định.

Dạng darou, deshou

*Dạng này diễn tả sự tin tưởng của người nói rằng một điều gì đó có thể xảy ra.Nó được cấu tạo dễ dàng bằng cách thêm darou hoặc deshou(tương ứng là dạng lịch sự và đơn giản) vào dạng đơn giản hoặc dạng từ điển của động từ. Điều này cũng áp dụng đối với dạng phủ định của dạng đơn giản,và cũng áp dụng với dạng quá khứ.

Hiện tại

Đơn giảnLịch sự
Kuru darouKuru deshou
Iku darouIku deshou
Taberu darouTaberu deshou

Phủ định

Konai daroukonai deshou/có thể sẽ không đến
ikanai darouikanai deshou/có thể sẽ không đi
tabenai daroutabenai deshou/có thể sẽ không ăn

Quá khứ 

Kita darouKita deshou/ có thể đã đến
Itta darouItta deshou/có thể đã đi
Tabeta darouTabeta deshou/có thể đã ăn

Phủ định

konakatta daroukonakatta deshou/có thể đã không đến
ikanakatta darouikanakatta deshou/có thể đã không đi
tabanakatta daroutabanakatta deshou/có thể đã không ăn

*Các ví dụ dưới đây minh họa một số chiều mở rộng của các dạng này, đây là các dạng cũng có thể được dịch ra là “giả sử”, “tự hỏi”, “đoán”.

Ví dụ:

-Ano hito wa, Nihon ni iku deshou.
Có lẽ anh ta sẽ đến Nhật bản.
-Konban yuki ga furu darou.
Tỗi nay có lẽ trời sẽ đổ tuyết.
-Mery san wa, Nihon de Nihongo o hanashita deshou ka.
Tôi tự hỏi liệu Mary có nói tiếng Nhật ở Nhật không?
-Jon san wa, tsukareta deshou.
Tôi cho là John mệt mỏi.
-Tegami wa, juuji ni Kuru deshou.
Tôi đoán thư sẽ đến vào lúc 10 giờ.

 

Hỗ trợ học Hán Tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật