Động từ tiếng Nhật “Dạng lỗi khả năng”

Học tiếng Nhật Bản – Ngữ pháp tiếng Nhật: Động từ dạng lỗi khả năng

 
*Để diễn tả ý kiến về khả năng hoặc khả năng có thể xảy ra (can hoặc be able to trong tiếng Anh), hay thêm -eru(dạng đơn giản) hoặc -emasu(dạng lịch sự) vào gốc từ của các động từ gốc C, và -rareru(dạng đơn giản) hoặc -raremasu(dạng lịch sự)vào gốc động từ của các động từ gốc V. Hinh thức phủ định được thanh lập theo cách bình thường: thêm -enai/-emasen vào gốc từ các động từ gốc C, và -rarenai/-raremasen vào gốc từ của các động từ gốc V.

Ví dụ:

-Mery san wa, Nihongo ga hanasemasu.
Mary có thể nói tiếng Nhật.
-Nanji ni aemasu ka.
Tôi có thể gặp bạn lúc mấy giờ?
-Kyou ikenai nara, ashita ikemasu ka
Nếu bạn không thể đi ngày hôm nay, bạn có thể đi vào ngày mai không?

*Một cách khác để diễn ta khả năng là:
Đặt hình thức phù hợp của động từ dekiru/ “có thể làm” sau một danh từ (cộng với tiểu từ ga)

Ví dụ:

-Ninhongo ga dekimasu.
Tôi có thể nói tiếng Nhật
-Tenisu ga dekimasu.
Tôi có thể chơi tennis.
-Ryouri ga dekimasen.
Tôi không thể nấu ăn.(Ryouri : nấu ăn)

*Một dạng động từ cũng có thể được dùng với cấu trúc này, nhưng trước tiên nó phải được thay đổi thành dạng danh từ. Để chuyển đổi một động từ thành danh từ, hãy thực hiện như sau:

Thêm từ koto vào dạng đơn giản hay dạng từ điển, của động từ. Sau đó nó có thể được dùng với Ga và dekiru/ dekimasu.

Ví dụ:

-Nihongo o yomu koto ga dekimasu.
Tôi có thể đọc tiếng Nhật
-Meri- san wa, oyogu koto ga dekimasen.
Mary không biết bơi.
-Kinou, Tanaka san ni au kôt ga dekimashita.
Ngày hôm qua tôi có thể gặp cô Tanaka(au: gặp)

 Hỗ trợ học Hán tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật