Động từ tiếng Nhật “Sự phân chia phụ âm”

Học tiếng Nhật – Ngữ pháp tiếng Nhật “Sự phân chia phụ âm của động từ”

 

*Trong nhóm này,các gốc động từ kết thúc ở một nguyên âm. Do đó,chúng có thể được gọi là các động từ  gốc C, như chúng ta sẽ gọi ở đây. Bởi vì các gốc này được thành lập bằng cách bỏ U sau cùng, và điều này còn được gọi là cách chia bỏ U và các động từ này có thể gọi là động từ bỏ U.

Chắc các bạn đang hỏi làm thế nào để biết được một động từ chỉa phụ âm?

*Nếu hình thức từ điển kết thúc ở bất cứ từ nào ngoại trừ -eru hoặc -iru , thì tất cả đều thuộc về nhóm này.

Bạn thành lập gốc từ thế nào?

*Để thành lập gốc của động từ, hãy bỏ U sau cùng.

Ví dụ:

Dạng từ điểnGốc từTiếng Việt
IsoguIsog-Đói
KakuKak-Viết
NoruNur-Sơn
TobuTob-Bay
ShinuShin-Chết
YomuYom-Đọc

*Đối với một số động từ, thay đổi âm nhất định là cần thiết:

+Nếu một đông từ tận cùng bằng -su thì gốc từ tận cùng bằng sh trước một hậu tố bắt đầu 
bằng i hoặc s trước các hậu tố khác.
+Nếu môt động từ tận cùng bằng -tsu, gốc từ tận cùng bằng ch trước một hậu tố bắt đầu 
bằng i hoặc t trước các hậu tố khác.

Ví dụ:

Dạng từ điểnGốc từTiếng Việt
DasuDas-Dash-Đưa ra
KasuKas-KashCho mượn
MatsuMat-MachDợi
TatsuTat-TachĐứng

+Nếu một động từ tận cùng bằng -au, -iu hoặc -ou,nó vẫn được xem là động từ gốc C, và nó thuộc về nhóm này , mặc dù một nguyên âm vẫn còn sau khi U bị cắt bỏ .Lý do đó âm “W” bị thiếu được xem là phụ âm sau cùng của gốc từ.Âm W đó, mặc dù không dược dùng trong dạng khằng định, cần cho một số dạng phủ định.

Ví dụ:

Dạng từ điểnGốc từTiếng Việt
ShimauShima(W)Để dành
KauKa(W)Mua
IuI(W)Say
OmouOmo(W)Suy nghĩ

+Một số động từ tận cùng bằng -eru, và -iru thuộc nhóm động từ gốc -C, sau đây là một số ví dụ:

Dạng từ điểnGốc từTiếng Việt
HairuHair-Vào
KaeruKaer-Trở về
ShiruShir-Biết
KiruKir-Căt
IruIr-Cần

*Lưu ý:
-Kiru, “Cắt” là một động từ gốc C,khi được phát âm , âm tiết đầu tiên được nhấn , Động từ Kiru, “măc” là đông từ gốc V(phân chia nguyên âm). Khi được phát âm, âm tiết thứ hai được nhấn

Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật