Thuốc thanh nhiệt

THUỐC THANH NHIỆT GIẢI ĐỘC
Các vị thuốc và liều dùng

Th4 19

THUỐC THANH NHIỆT GIẢI THỬ
Các vị thuốc và liều dùng
Thanh nhiệt giải thử chữa say nóng, say nắng

Th4 19

– Ho máu, nôn máu, tiểu có máu..phối trắc bá, lá sen, cỏ nhọ nồi
– Lợi niệu chữa các chứng phù
– Chữa ho lâu ngà

Th4 19

Chữa chứng đái buốt đái rắt
– Chữa viêm cầu thận cấp tính thể đái máu
– Hạ sốt cao nói sảng, vạt vã, điên cuồng.

Th4 19

I-THUỐC THANH NHIỆT TẢ HỎA
Thanh nhiệt tả hỏa chữa sốt cao.
Các vị thuốc và liều dùng

Th4 19

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật