Đột quỵ tiếng Nhật là: 脳卒中

脳卒中は脳血管障害、脳血管疾患等とも呼ばれ、 脳内の血管に発生する病気の総称で医療用語ではなく一般的に使われている言葉です。

脳卒中は、脳の血管の出血、狭窄、閉塞、などにより脳組織に障害を及ぼすものであり、 代表的な病気には「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」等があります。

Đột quỵ là rối loạn mạch máu não, còn được gọi là bệnh mạch máu não và như thế nó là một từ thường được dùng thay cho thuật ngữ chung thuật ngữ y tế cho các bệnh xảy ra trong các mạch máu trong não.

Đột quỵ, xuất huyết mạch máu não, hẹp, tắc, là những người thất bại của mô não do các bệnh điển hình có như “nhồi máu não”, “xuất huyết não”.

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật