download tài liệu tiếng Nhật N1

download tài liệu tiếng Nhật N1

 

N1. Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N1 [updated]

Dưới đây là một vài tài liệu luyện thi năng lực Nhật ngữ ở cấp độ N1 mà mình sưu tầm được.
Gồm có : 総まとめ N1 文法 – Soumatome N1 Bunpou (sách),
総まとめ N1 読解 – Soumatome N1 Dokkai (sách),
短期 マスタ- ドリル N1 – Tanki Masuta Toriru N1 (sách + AudioCD),
試験に出る 読解 N1 N2 – Shiken ni deru Dokkai N1 N2 (sách),
日本語 総まとめ N1 漢字 – Nihongo Soumatome N1 Kanji,
日本語 総まとめ N1 語彙 – Nihongo Soumatome N1 Goi,
日本語パワードリルN1文法 – Nihongo Power Drill N1 Grammar.
日本語 総まとめ N1 聴解 – Nihongo Soumatome N1 Choukai (Book + AudioCD).
Cuốn 合格できる日本語能力試験 N1 – Gokaku Dekiru N1 hiện đã có đủ Sách PDF và Audio.

Link : https://www.mediafire.com/?2ssa48knbh4p5

 

Link download toàn bộ từ N1,N2,N3,N4,n5

download tài liệu tiếng Nhật N1

download tài liệu tiếng Nhật N2

download tài liệu tiếng Nhật N3

download tài liệu tiếng Nhật N4

download tài liệu tiếng Nhật N5

Tài liệu Học luyện N1,N2,N3,N4,N5 bằng tiếng Việt

23:21:54, 05-05-2016
24258 Lượt xem