Giao tiếp tiếng Nhật “Cách sử dụng nguyên âm ngắn & dài”

Học tiếng Nhật Bản trực tuyến – Giáo tiếp tiếng Nhật “Cách sử dụng Nguyên âm ngắn, nguyên âm dài”

*Cái này là rất quan trọng trong việc giáo tiếp các bạn phải hết sức chú ý nha, mặc dù các từ trong hai cột mình trình bày sau đây có vẻ giống nhau , nhưng nhìn kỹ sẽ thấy các từ nằm ở bên phải chứa một nguyên âm dài hơn mình sẽ ký hiệu bằng ” – ” cho các bạn dễ thấy. Khi các bạn phát âm thì hãy nhớ giữ cho các âm của nguyên âm này dài gấp hai lần các nguyên âm ngắn.

goi : từ vựnggo-i :sự thỏa thuận
jo-ho : sự nhượng bộjo-ho- : thông tin
josei : phụ nữjo-sei : tình hình
kokyo- : quê nhàko-kyo- : công cộng
koritsu : sự cách lyko-ritsu : công quỹ
koru : tập trung vàoko-ru : làm đông
kosho- : sự hỏng máyko-sho- : sự đàm phán
kuki : cuống , cọngku-ki : không khí
kyoku suru : cho phépkyo-ka suru : tăng cường
roka suru : lọcro-ka suru: già đi
sato : làng , xãsato- : đường
seito : sinh viênseito- : đản ,chính trị
shochi suru : giải quyếtsho-chi suru : đồng ý, ưng thuận
shoki no : sớmsho-ki no : lành mạnh
shomei suru : kýsho-mei suru : chứng tỏ
soshiki : tổ chứcso-shiki : đám tang
suji : cốt truyệnsu-ji : hình vẽ mình họa
teki : kẻ thùteiki : đều đặn
toki : thời gianto-ki : sự đăng kí
toru : cầm , nắm , mangto-ru : đi qua
toshi : nămto-shi : sự đầu tư
tsuchi : đấttsu-chi : lời báo trước
yoji : bốn giờyo-ji : việc buôn bán
yuki : tuyếtyu-ki : sự can đảm
yume : giấc mơyu-mei : nổi tiếng

 

Hỗ trợ học Hán Tự

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật