Hán tự: Chữ ẤT 乙

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
な味 ẤT VỊ cảm giác lạ lùng
ẤT Ất (can); bên B (hợp đồng)
ẤT Ất (can chi); dí dỏm; lộng lẫy; hớn hở
丙丁 GIÁP ẤT BÍNH ĐINH một hai ba bốn
GIÁP ẤT BÍNH sự so sánh; sự tương tự giữa ba người; xếp hạng
GIÁP ẤT sự so sánh; sự tương tự giữa hai người
10:47:26, 08-03-2015
3260 Lượt xem