Hán tự : Chữ CHIẾU 照

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
り返し CHIẾU PHẢN sự phản xạ (ánh sáng)
らす CHIẾU chiếu sáng;chiếu theo; chiểu theo;rọi;soi rọi
明弾 CHIẾU MINH ĐẠN,ĐÀN pháo sáng
CHIẾU MINH ánh sáng; đèn;sự chiếu sáng; chiếu sáng
会する CHIẾU HỘI đối phó;ứng phó
CHIẾU HỘI sự điều tra; sự truy hỏi
れ隠し CHIẾU ẨN sự che giấu bối rối
れ性 CHIẾU TÍNH,TÁNH tính rụt rè; tính nhút nhát
れ屋 CHIẾU ỐC người rụt rè
れる CHIẾU ngượng ngùng; lúng túng;rọi
る坊主 CHIẾU CHIẾU PHƯỜNG CHỦ,TRÚ búp bê giấy để cầu trời đẹp
CHIẾU chiếu sáng;nắng
らして CHIẾU theo; y theo; dưới ánh sáng của; dưới góc nhìn của; khi so sánh với
VĂN CHIẾU Hoàng hôn
NHẬT CHIẾU KẾ máy quang báo
NHẬT CHIẾU QUYỀN Quyền được hưởng ánh sáng mặt trời từ nhà mình
時間 NHẬT CHIẾU THỜI GIAN Thời gian mặt trời chiếu sáng
NHẬT CHIẾU Ánh sáng mặt trời
する ĐỐI CHIẾU đối;đối chiếu;ví
ĐỐI CHIẾU đối chứng;sự đối chiếu
皇大神 THIÊN CHIẾU HOÀNG ĐẠI THẦN nữ thần Mặt trời
する THAM CHIẾU xem kịch;xem lại
する THAM CHIẾU tham chiếu; tham khảo
THAM CHIẾU sự tham chiếu; sự tham khảo; tham chiếu; tham khảo
QUANG CHIẾU sự chiếu sáng; tia sáng; chiếu sáng
舞台 VŨ ĐÀI CHIẾU MINH sự chiếu sáng trên sân khấu
自動会通知システム TỰ ĐỘNG CHIẾU HỘI THÔNG TRI Mạng Trả lời tự động đối với các yêu cầu về điện
直接 TRỰC TIẾP CHIẾU MINH sự chiếu sáng trực tiếp
投光明器 ĐẦU QUANG CHIẾU MINH KHÍ máy chiếu sáng; máy rọi sáng
投光 ĐẦU QUANG CHIẾU MINH sự chiếu đèn pha; sự rọi đèn pha
貸借対 THẢI TÁ ĐỐI CHIẾU BIỂU bản tổng kết tài sản;Bảng quyết toán
課税対 KHÓA THUẾ ĐỐI CHIẾU NGẠCH tiền lợi tức bị đánh thuế
22:05:43, 19-06-2015
2461 Lượt xem