Hán tự: Chữ ĐIỂU,ĐÍCH

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
ĐIỂU,ĐÍCH PHÁO pháo bắn trong tang lễ
ĐIỂU,ĐÍCH CA điếu ca
ĐIỂU,ĐÍCH KỲ cờ rủ; cờ tang
ĐIỂU,ĐÍCH VĂN điếu văn
慰金 ĐIỂU,ĐÍCH ÚY KIM tiền chia buồn
ĐIỂU,ĐÍCH ÚY Lời chia buồn; sự đồng cảm
ĐIỂU,ĐÍCH Ý sự than khóc; sự đồng cảm
ĐIỂU,ĐÍCH KHÁCH khách phúng điếu
ĐIỂU,ĐÍCH KHÁCH khách phúng điếu
ĐIỂU,ĐÍCH ĐIỆN điện chia buồn
問客 ĐIỂU,ĐÍCH VẤN KHÁCH người gọi điện chia buồn
ĐIỂU,ĐÍCH CHUNG chuông lễ tang
問する ĐIỂU,ĐÍCH VẤN viếng
ĐIỂU,ĐÍCH SÚNG loạt súng bắn trong tang lễ; loạt súng chào vĩnh biệt
ĐIỂU,ĐÍCH VẤN lời chia buồn
ĐIỂU,ĐÍCH TỪ điếu văn
ĐIỂU,ĐÍCH thương tiếc (người đã mất)
ĐIỂU,ĐÍCH TỪ lời chia buồn
祭料 ĐIỂU,ĐÍCH TẾ LIỆU tiền phúng điếu; đồ phúng điếu
ĐIỂU,ĐÍCH TẾ Lễ truy điệu
TRUY ĐIỂU,ĐÍCH sự thương tiếc; sự tiếc thương
KHÁNH ĐIỂU,ĐÍCH hiếu hỷ; dịp hiếu hỉ; sự chúc mừng và sự chia buồn
06:51:34, 07-03-2015
2684 Lượt xem