Hán tự : Chữ ĐỘN 沌

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
HỒN ĐỘN sự lộn xộn; sự hỗn loạn; sự lẫn lộn; lộn xộn; hỗn loạn; lẫn lộn
HỖN ĐỘN Sự lẫn lộn; sự hỗn loạn; sự hỗn độn
21:23:36, 21-06-2015
2345 Lượt xem