Hán tự : Chữ HÙNG 熊

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
HÙNG THỦ cào; cái cào
HÙNG gấu; con gấu
TỴ HÙNG Cầy hương
HẮC HÙNG Gấu đen
BẠCH HÙNG gấu trắng
アメリカ HÙNG gấu đen
22:09:12, 19-06-2015
2459 Lượt xem