Hán tự : Chữ LÃNG 浪

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

https://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

https://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

https://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hánÂm hán việtNghĩa
LÃNG HOANaniwa
LÃNG NHÂNlãng tử; kẻ vô công rồi nghề; kẻ lang thang
LÃNG TỐCNaniwa
費者LÃNG PHÍ GIẢlãng tử
費生活LÃNG PHÍ SINH HOẠTđãng
費するLÃNG PHÍlãng phí;phí;phí phạm;phung phí;rải
LÃNG PHÍsự lãng phí;xa hoa;xa xỉ phẩm
LÃNG HOANaniwa
花節LÃNG HOA TIẾTNaniwabushi;tình cảm ướt át
するLƯU LÃNGbôn ba
PHONG LÃNGsóng gió
LƯU LÃNGsự lang thang; sự phiêu dạt
PHIÊU LÃNGsự phiêu lãng
BA LÃNGsóng; sóng cồn
PHÙ LÃNG GIẢdu thủ;kẻ lang thang
PHÙ LÃNG NHÂNlãng nhân
するPHÓNG LÃNGlãng du;phiêu bạt
するPHÙ LÃNGlang thang
PHÙ LÃNGsự lang thang
時間を費するTHỜI GIAN LÃNG PHÍphí tổn

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật