Hán tự : Chữ LUYỆN 煉

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
瓦窯 LUYỆN NGÕA DIÊU lò gạch
瓦工場 LUYỆN NGÕA CÔNG TRƯỜNG nhà máy gạch ngói
瓦を焼く LUYỆN NGÕA THIÊU nung gạch
瓦を敷く LUYỆN NGÕA PHU lát gạch
LUYỆN NGÕA gạch
MỘC LUYỆN NGÕA ngói gỗ
屋根 ỐC CĂN LUYỆN NGÕA gạch ngói
化粧 HÓA TRANG LUYỆN NGÕA gạch men
耐火 NẠI HỎA LUYỆN NGÕA gạch chịu lửa
琺瑯 PHÁP LANG LUYỆN NGÕA gạch tráng men
22:01:34, 19-06-2015
2314 Lượt xem