Hán tự : Chữ MÃNH 猛

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
MÃNH THỬ người hung dữ
MÃNH ĐẢ cú đánh đau; đòn đánh nặng; đòn chí tử
MÃNH HƯ mãnh hổ
MÃNH GIẢ người dũng cảm; người kiên quyết
MÃNH THÚ mãnh thú;thú dữ
MÃNH KHUYỂN chó dữ
MÃNH LIỆT mãnh liệt;sự mãnh liệt
DŨNG MÃNH dũng mãnh
NANH MÃNH Tính hung ác
06:27:31, 07-09-2015
2515 Lượt xem