Hán tự : Chữ NHIỆT 熱 (phần 2)

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
HOÀNG NHIỆT sốt vàng da; hoàng nhiệt
VIÊM NHIỆT viêm nhiệt
HOÀNG NHIỆT bệnh sốt vàng da
CAO NHIỆT sốt cao
TỶ NHIỆT nhiệt dung riêng
ĐIỆN NHIỆT HỌC điện nhiệt học
TÌNH NHIỆT cảm xúc mãnh liệt; tình cảm mãnh liệt;nồng nàn; sôi nổi
ĐIỆN NHIỆT KHÍ thiết bị nhiệt điện
ĐIỆN NHIỆT nhiệt điện
VI NHIỆT sốt nhẹ
GIẢI NHIỆT TỀ thuốc giải nhiệt
BÌNH NHIỆT nhiệt độ bình thường
する GIẢI NHIỆT giải nhiệt; hạ sốt
GIẢI NHIỆT sự giải nhiệt; sự hạ sốt
NẠI NHIỆT sự chịu nhiệt
QUANG NHIỆT PHÍ tiền điện và nhiên liệu; chi phí cho điện chiếu sáng và nhiên liệu; tiền điện và nhiên liệu; chi phí điện năng và nhiên liệu; chi phí tiền điện và nhiên liệu
帯広葉樹林 Á NHIỆT ĐỚI,ĐÁI QUẢNG DIỆP THỤ LÂM rừng lá rộng á nhiệt đới
BẠCH NHIỆT ánh sáng trắng; ánh đèn nêông;sự mãnh liệt; sự ác liệt
Á NHIỆT ĐỚI,ĐÁI cận nhiệt đới
する PHÁT NHIỆT sốt
猩紅 TINH HỒNG NHIỆT bệnh ban đỏ
回帰 HỒI QUY NHIỆT Bệnh sốt có định kỳ
出血 XUẤT HUYẾT NHIỆT sốt xuất huyết
中和 TRUNG HÒA NHIỆT nhiệt trung hòa
デング NHIỆT bệnh ban giác
ガング NHIỆT bệnh ban
悪感と ÁC CẢM NHIỆT hàn nhiệt
マラリヤ NHIỆT cơn sốt rét
海外留学 HẢI NGOẠI LƯU HỌC NHIỆT sự khao khát du học; quyết tâm du học nước ngoài
積極的に中する TÍCH CỰC ĐÍCH NHIỆT TRUNG hăng say
22:17:30, 19-06-2015
2401 Lượt xem