Hán tự : Chữ PHIẾN 煽

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
動する PHIẾN ĐỘNG xúi;xúi bẩy;xúi giục
PHIẾN làm lay động; khuấy động; kích động
り足 PHIẾN TÚC Quạt chân (trong khi bơi); chân vịt
り止め PHIẾN CHỈ hãm cửa; chốt cửa
てる PHIẾN tâng bốc; nịnh nọt; nịnh hót;xúi giục; kích động
22:10:23, 19-06-2015
2320 Lượt xem