Hán tự: Chữ SÁCH

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
SÁCH TỬ,TÝ quyển sách nhỏ
SÁCH tập
ĐOẢN SÁCH mảnh giấy nhỏ, dài dùng để làm thơ
BIỆT SÁCH tập riêng
PHÂN SÁCH quyển; tập
(の本) NHẤT SÁCH BẢN một quyển sách
07:07:34, 07-03-2015
2695 Lượt xem