Hán tự: Chữ Sự事 (Phần 3)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
独占 ĐỘC CHIẾM,CHIÊM SỰ NGHIỆP sự nghiệp độc quyền
総領 TỔNG LÃNH,LĨNH SỰ tổng lãnh sự
惨殺 THẢM SÁT SỰ KIỆN vụ tàn sát
突貫工 ĐỘT QUÁN CÔNG SỰ sự xây dựng đang trong giai đoạn tốc độ cao
年中行 NIÊN TRUNG HÀNH,HÀNG SỰ sự kiện hàng năm; lễ hội hàng năm
この仕 SĨ,SỸ SỰ việc này
根気仕 CĂN KHÍ SĨ,SỸ SỰ Nhiệm vụ nặng nhọc; công việc gian khổ
悲劇的 BI KỊCH ĐÍCH SỰ KIỆN vụ bi kịch
平穏無 BÌNH ỔN VÔ,MÔ SỰ bình yên vô sự
架設工 GIÁ THIẾT CÔNG SỰ công việc xây dựng tạm
多くの ĐA SỰ KIỆN đa sự
お願い NGUYỆN SỰ lời thỉnh cầu; lời yêu cầu; việc thỉnh cầu; việc yêu cầu
基礎工 CƠ SỞ CÔNG SỰ công trình cơ bản; công trình xây dựng cơ bản
鉄骨工 THIẾT XƯƠNG CÔNG SỰ công trình có cấu trúc bằng thép
馬鹿なを為る MÃ LỘC SỰ VI làm một việc ngu ngốc
既成の KÝ THÀNH SỰ THỰC đã thành sự thật; đã thành hiện thực; sự việc đã rồi; sự đã rồi
国家的 QUỐC GIA ĐÍCH SỰ NGHIỆP đại sự
病気に寄せて BỆNH,BỊNH KHÍ SỰ KÝ lấy cớ ốm
新聞記を書く TÂN VĂN KÝ SỰ THƯ viết báo
家庭の GIA ĐÌNH SỰ TÌNH gia cảnh
新聞記の要点 TÂN VĂN KÝ SỰ YẾU ĐIỂM Điểm báo
国会議 QUỐC HỘI NGHỊ SỰ ĐƯỜNG tòa nhà nghị sự quốc hội; tòa quốc hội; tòa nhà quốc hội
政府人委員会 CHÍNH,CHÁNH PHỦ NHÂN SỰ ỦY VIÊN HỘI ban tổ chức cán bộ chính phủ
契約当 KHẾ,KHIẾT ƯỚC ĐƯƠNG SỰ GIẢ bên ký kết
この仕を終わる SĨ,SỸ SỰ CHUNG qua công việc này
年中行 NIÊN TRUNG HÀNH,HÀNG SỰ sự kiện hàng năm
商務議 THƯƠNG VỤ NGHỊ SỰ LỤC biên bản thương vụ
この仕を済む SĨ,SỸ SỰ TẾ qua công việc này
軽快に仕をする KHINH KHOÁI SĨ,SỸ SỰ làm bay đi
無駄な仕をする VÔ,MÔ ĐÀ SĨ,SỸ SỰ bày việc
友達を大にする HỮU ĐẠT ĐẠI SỰ tôn trọng bạn bè
明らかな MINH SỰ THỰC Sự thực hiển nhiên
難しい仕 NẠN,NAN SĨ,SỸ SỰ việc khó
日常茶飯 NHẬT THƯỜNG TRÀ PHẠN SỰ Chuyện thường ngày; chuyện xảy ra như cơm bữa
途中ご無 ĐỒ TRUNG VÔ,MÔ SỰ bình an vô sự
出来高仕 XUẤT LAI CAO SĨ,SỸ SỰ công việc khoán theo sản phẩm
困難な仕 KHỐN NẠN,NAN SĨ,SỸ SỰ việc khó
ひき逃げ ĐÀO SỰ KIỆN vụ chẹt xe rồi bỏ chạy
楽しく仕をする NHẠC,LẠC SĨ,SỸ SỰ lạc nghiệp
契約の当 KHẾ,KHIẾT ƯỚC ĐƯƠNG SỰ GIẢ các bên ký kết hợp đồng
くだらない SỰ cánh bèo
常任委員理 THƯỜNG NHIỆM ỦY VIÊN LÝ SỰ HỘI ban thường vụ
取り付け工 THỦ PHÓ CÔNG SỰ Sự lắp đặt
協力者(悪の) HIỆP LỰC GIẢ ÁC SỰ đồng lõa
創立記念行 SÁNG LẬP KÝ NIỆM HÀNH,HÀNG SỰ lễ kỷ niệm thành lập
河川改修工 HÀ XUYÊN CẢI TU CÔNG SỰ công trình trị thủy; công trình thủy lợi
安全保障理会常任理 AN,YÊN TOÀN BẢO CHƯƠNG LÝ SỰ HỘI THƯỜNG NHIỆM LÝ SỰ QUỐC ủy viên thường trực hội đồng bảo an
嘆かわしい THÁN SỰ THÁI Tình cảnh đáng trách; hoàn cảnh đáng buồn
こまかな仕 SĨ,SỸ SỰ công viêc lặt vặt
国連安全保障理 QUỐC LIÊN AN,YÊN TOÀN BẢO CHƯƠNG LÝ SỰ HỘI hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc
社団法人音楽電子業協会 XÃ ĐOÀN PHÁP NHÂN ÂM NHẠC,LẠC ĐIỆN TỬ,TÝ SỰ NGHIỆP HIỆP HỘI Hiệp hội Ngành Âm nhạc điện tử
欧州大西洋協力理 ÂU CHÂU ĐẠI TÂY DƯƠNG HIỆP LỰC LÝ SỰ HỘI Hội đồng hợp tác Châu Âu – Thái Bình Dương
バンコク高架鉄道・道路 CAO GIÁ THIẾT ĐẠO ĐẠO LỘ SỰ NGHIỆP Hệ thống Đường sắt và Đường sắt nền cao của Băng cốc
11:05:31, 08-03-2015
3106 Lượt xem