Hán tự : Chữ TẢO 早

âm HánTẢO- Số nét: 06 – Bộ: NHẬT 日
âm ONソウ, サッ
âm KUN早いはやい
はや
はや-
早まるはやまる
早めるはやめる
さ-
さか
さわ

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

https://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

https://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

https://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hánÂm hán việtNghĩa
TẢO NHĨsự thính tai; tay trong; người trong cuộc; sự biết được thông tin nhanh
TẢO HÔNtảo hôn
TẢO ĐẠOlúa chín sớm; lúa chiêm
TẢO KHẨUsự nhanh mồm
目にTẢO MỤCthời gian trước
めるTẢOlàm nhanh; làm gấp; thúc đẩy
TẢO THỤCphát triển sớm; sớm ra hoa kết quả;sự phát triển sớm; việc sớm ra hoa kết quả
まるTẢOvội vàng; vội vã
TẢO LẠIsự nhanh chóng
TẢOsớm; nhanh chóng;sự sớm; sự nhanh chóng
TẢO KỲgiai đoạn đầu
TẢOmau;sớm; nhanh chóng
TẢO TRIỀU,TRIỆUsáng sớm;tinh sương
TẢOsớm; nhanh chóng;sự sớm sủa; sự nhanh chóng
TẢO XUÂNđầu xuân
TẢOsớm; nhanh chóng;sự sớm; sự nhanh chóng
急なTẢO CẤPlanh chanh
TẢO CẤPsự khẩn cấp; khẩn cấp
引けするTẢO DẪNbỏ hoặc rời (cơ quan, trường học) sớm
引けTẢO DẪNviệc bỏ hoặc rời (cơ quan, trường học) sớm
TẢO TỐCngay lập tức; không một chút chần chờ
引きするTẢO DẪNbỏ hoặc rời (cơ quan, trường học) sớm
退するTẢO THOÁI,THỐIdời đi sớm; thoái lui nhanh
引きTẢO DẪNviệc bỏ hoặc rời (cơ quan, trường học) sớm
退TẢO THOÁI,THỐIsự dời đi sớm; sự thoái lui nhanh
寝するTẢO TẨMđi ngủ sớm
起きTẢO KHỞIsự thức dậy sớm; sự xảy ra sớm
TẢO TẨMviệc đi ngủ sớm
TỐ TẢOnhanh nhẹn; mau lẹ; nhanh chóng; nhanh
THỦ TẢOnhanh tay; khéo léo; linh lợi
TRIỀU,TRIỆU TẢOban sớm;sáng sớm
TỐI TẢOđã; rồi
THƯỢNG TẢOsớm hơn; quá sớm
うございますTẢOchào buổi sáng!; Chào (ông, bà, anh, chị)
TẢOxin chào; chào
TẢOxin chào; chào
いちTẢOsẵn sàng; mau lẹ; nhanh chóng; ngay lập tức
足をめるTÚC TẢObước rảo
時機尚THỜI CƠ,KY THƯỢNG TẢOhãy còn sớm
常位胎盤期はくりTHƯỜNG VỊ THAI BÀN TẢO KỲrau bong non
地震被害期評価システムĐỊA CHẤN BỊ HẠI TẢO KỲ BÌNH GIÁHệ thống Ước tính Sớm Thảm họa Động đất; hệ thống ước tính
出来る限りXUẤT LAI HẠN TẢO KỲCàng sớm càng tốt

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật