Hán tự : Chữ THÁN 歎

âm Hán THÁN- Số nét: 14 – Bộ: KHIẾM 欠
âm ON タン
âm KUN 歎く なげく
歎き なげき

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
願する THÁN NGUYỆN van xin
THÁN Nỗi đau
KHÁI THÁN lời than vãn; lời than thở; sự than vãn; sự than thở; than vãn; than thở
TRƯỜNG,TRƯỢNG THÁN sự thở dài
21:34:07, 17-09-2015
2384 Lượt xem