Hán tự : Chữ THỎA 妥

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
協する THỎA HIỆP thỏa hợp;thỏa thuận
協する THỎA HIỆP thỏa hiệp
THỎA HIỆP sự thỏa hiệp
THỎA KẾT sự thỏa thuận; kết luận
THỎA ĐƯƠNG hợp lý; đúng đắn; thích đáng;sự hợp lý; sự đúng đắn; sự thích đáng;thỏa đáng
協関税率 THỎA HIỆP QUAN THUẾ XUẤT suất thuế thỏa hiệp
協案 THỎA HIỆP ÁN bản thỏa hiệp
18:39:57, 20-06-2015
2405 Lượt xem