Hán tự : Chữ THƯ 狙

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

https://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

https://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

https://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

Từ hánÂm hán việtNghĩa
撃するTHƯ KÍCHbắn tỉa
THƯnhắm vào; nhằm mục đích
い撃ちするTHƯ KÍCHbắn tỉa
い撃ちTHƯ KÍCHsự bắn tỉa
い所THƯ SỞĐích; mục tiêu
THƯmục đích

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật