Hán tự : Chữ TRÌ 池

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TRÌ bàu;cái ao; ao;hồ
ĐIỆN TRÌ cục pin;pin
乾電 CAN,CÀN,KIỀN ĐIỆN TRÌ bình điện khô; pin khô; ắc quy khô
貯水 TRỮ THỦY TRÌ bể chứa nước;hồ; ao chứa nước
蓄電 SÚC ĐIỆN TRÌ pin tích điện
用水 DỤNG THỦY TRÌ ao trữ nước
アルカリ電 ĐIỆN TRÌ pin có kiềm; ắc quy có kiềm
アルカリ乾電 CAN,CÀN,KIỀN ĐIỆN TRÌ pin có kiềm; ắc quy có kiềm
アモルファス太陽電 THÁI DƯƠNG ĐIỆN TRÌ pin mặt trời không định hình
19:22:43, 20-06-2015
2715 Lượt xem