Hán tự : Chữ TRÍCH, ĐÍCH 滴

Chữ  TRÍCH,ĐÍCH- Số nét: 14 – Bộ: THỦY 水

ONテキKUN滴しずく 滴るしたたる

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

https://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

https://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

https://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

Từ hánÂm hán việtNghĩa
TRÍCH,ĐÍCH TRÍCH,ĐÍCHsự nhỏ giọt
TRÍCH,ĐÍCH THỦYsự rỏ nước
定量TRÍCH,ĐÍCH ĐỊNH LƯỢNGđộ chuẩn (hóa học)
下するTRÍCH,ĐÍCH HẠnhỏ giọt
TRÍCH,ĐÍCH HẠsự nhỏ giọt
TRÍCH,ĐÍCHrỏ xuống
TRÍCH,ĐÍCHgiọt (nước, sương)
VŨ TRÍCH,ĐÍCHgiọt mưa
ĐIỂM TRÍCH,ĐÍCH DƯỢCthuốc giọt
ĐIỂM TRÍCH,ĐÍCH KHÍỐng nhỏ
ĐIỂM TRÍCH,ĐÍCHsự chảy máu tĩnh mạch;sự nhỏ giọt; giọt mưa;sự tiêm vào tĩnh mạch
THỦY TRÍCH,ĐÍCHgiọt nước

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật