Hán tự chữ TỬ,TẾ 仔

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TỬ,TỂ NGƯU con bê; thịt bê; bê
TỬ,TỂ DƯƠNG Cừu non
TỬ,TỂ MIÊU Mèo con
TỬ,TỂ KHUYỂN con chó con; chó con; cún con
06:58:20, 09-03-2015
3049 Lượt xem