Hán tự : Chữ VÔ, MÔ 無 (phần 2)

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
VÔ,MÔ HẠN sự vô hạn;vô biên;vô định;vô hạn
記名株式 VÔ,MÔ KÝ DANH HẬU,CHU THỨC cổ phiêu vô danh
線電信 VÔ,MÔ TUYẾN ĐIỆN TÍN vô tuyến điện
益な VÔ,MÔ ÍCH hão;hão huyền;uổng
VÔ,MÔ VI sự vô vi;vô vi
VÔ,MÔ SỐ cơ man;sự vô số;vô kể;vô số
VÔ,MÔ TÌNH sự vô tình;vô tình
宗教 VÔ,MÔ TÔN,TÔNG GIÁO vô thần
免許仲買人(取引所) VÔ,MÔ MIỄN HỨA TRỌNG MÃI NHÂN THỦ DẪN SỞ môi giới hành lang (sở giao dịch)
駄遣い VÔ,MÔ ĐÀ KHIỂN sự lãng phí tiền; sự phí công vô ích
闇に VÔ,MÔ ÁM một cách khinh suất; một cách thiếu thận trọng; một cách thiếu suy nghĩ;một cách ngẫu hứng;một cách vô lý
記名投票 VÔ,MÔ KÝ DANH ĐẦU PHIẾU bỏ phiếu vô ký danh
線小切手 VÔ,MÔ TUYẾN TIỂU THIẾT THỦ séc thông thường
VÔ,MÔ ÍCH sự vô ích;vô ích
VÔ,MÔ PHÁP sự tàn bạo; sự bạo lực;tàn bạo; bạo lực
教養 VÔ,MÔ GIÁO DƯỠNG đểu giả
VÔ,MÔ SỈ không biết xấu hổ; vô sỉ;sự không biết xấu hổ; sự vô sỉ
学者 VÔ,MÔ HỌC GIẢ đui mù
償契約 VÔ,MÔ THƯỜNG KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng không đền bù
駄話をする VÔ,MÔ ĐÀ THOẠI lẻo mép;lẻo miệng
関心な VÔ,MÔ QUAN TÂM hờ hững;ơ thờ
言劇 VÔ,MÔ NGÔN KỊCH kịch câm
線台 VÔ,MÔ TUYẾN ĐÀI đài vô tuyến điện
用な VÔ,MÔ DỤNG uổng
VÔ,MÔ TÀN độc ác; tàn ác; máu lạnh;sự độc ác; sự tàn ác; sự máu lạnh
教育の VÔ,MÔ GIÁO DỤC dốt nát
性に VÔ,MÔ TÍNH,TÁNH quá đáng; quá chừng; rất nhiều
VÔ,MÔ HỌC thất học;vô học
VÔ,MÔ THƯỜNG sự không bồi thường; sự miễn trách
駄に消費する VÔ,MÔ ĐÀ TIÊU PHÍ uổng
関心 VÔ,MÔ QUAN TÂM không quan tâm;sự không quan tâm
VÔ,MÔ NGÔN sự im lặng; sự không có lời
VÔ,MÔ TUYẾN không dây; sóng vô tuyến;tuyến (vô tuyến)
VÔ,MÔ DỤNG sự vô dụng; sự không cần thiết;vô dụng; không cần thiết
VÔ,MÔ DỤC không có dục vọng;sự không có dục vọng;vô ngã
教育 VÔ,MÔ GIÁO DỤC vô học
志慮 VÔ,MÔ CHI LỰ càn rỡ
声映画 VÔ,MÔ THANH ẢNH,ÁNH HỌA phim câm
VÔ,MÔ HƯU sự không ngừng; sự không nghỉ; sự không có ngày nghỉ
駄な仕事をする VÔ,MÔ ĐÀ SĨ,SỸ SỰ bày việc
関係な VÔ,MÔ QUAN HỆ hững hờ
視する VÔ,MÔ THỊ xao lãng;xem thường; phớt lờ
VÔ,MÔ TINH lười biếng;sự lười biếng
産階級 VÔ,MÔ SẢN GIAI CẤP giai cấp vô sản;vô sản
欠の VÔ,MÔ KHIẾM lành lặn
政府状態 VÔ,MÔ CHÍNH,CHÁNH PHỦ TRẠNG THÁI vô chính phủ
VÔ,MÔ TÂM sự vô tâm;vô tâm
報酬 VÔ,MÔ BÁO THÙ sự miễn trách; sự không phải trả tiền; sự không phải thanh toán
任省 VÔ,MÔ NHIỆM TỈNH bộ không bộ
駄な VÔ,MÔ ĐÀ hão;hão huyền
関係 VÔ,MÔ QUAN HỆ không quan hệ;lạ mặt;sự không quan hệ
VÔ,MÔ THỊ sự xem thường; sự phớt lờ
VÔ,MÔ CÙNG vô cùng
VÔ,MÔ SẢN vô sản
機科学 VÔ,MÔ CƠ,KY KHOA HỌC hóa học vô cơ
政府主義 VÔ,MÔ CHÍNH,CHÁNH PHỦ CHỦ,TRÚ NGHĨA vô chính phủ
形項目 VÔ,MÔ HÌNH HẠNG MỤC giấy chứng nhận vô trùng;hạng mục tư bản (cán cân thanh toán)
VÔ,MÔ ĐỊA sự trơn (không có họa tiết hay hoa văn)
任所 VÔ,MÔ NHIỆM SỞ bộ không bộ
HƯ VÔ,MÔ hư vô; sự hư vô; trống rỗng; trống trải
CẢM VÔ,MÔ LƯỢNG cảm giác sâu sắc; sự ngập tràn cảm xúc; cảm động; xúc động
THẦN VÔ,MÔ NGUYỆT tháng mười âm lịch
沙汰する NGỰ VÔ,MÔ SA,SÁ THÁI,THẢI lâu lắm rồi mới viết thư cho
ĐÀI VÔ,MÔ bị phá huỷ; bị hủy hoại;không còn gì;sự lộn xộn; đống lộn xộn;sự phá huỷ; sự hủy hoại;sự trở nên không còn gì
GIAI VÔ,MÔ không có gì; con số không; vô nghĩa; không hề
沙汰 NGỰ VÔ,MÔ SA,SÁ THÁI,THẢI việc lâu lắm rồi mới viết thư cho; lâu lắm mới viết thư
阿弥陀仏 NAM VÔ,MÔ A,Á DI ĐÀ PHẬT Nam mô a di đà phật
し子 PHỤ VÔ,MÔ TỬ,TÝ đứa trẻ mồ côi cha
し草 CĂN VÔ,MÔ THẢO Loại thực vật thủy sinh không có rễ (bèo tấm)
CĂN VÔ,MÔ không có rễ; không có căn cứ (nghĩa bóng)
理ご尤も VÔ,MÔ LÝ VƯU anh hoàn toàn không thể chối cãi
沙汰 VÔ,MÔ SA,SÁ THÁI,THẢI không thư từ liên lạc trong một thời gian
HỮU VÔ,MÔ sự có hay không có; việc có hay không có
DANH VÔ,MÔ Vô danh
主義 HƯ VÔ,MÔ CHỦ,TRÚ NGHĨA chủ nghĩa hư vô
名も DANH VÔ,MÔ Vô danh tiểu tốt
合名限会社 HỢP DANH VÔ,MÔ HẠN HỘI XÃ hội buôn hợp danh vô hạn
感慨 CẢM KHÁI VÔ,MÔ LƯỢNG cảm khái vô hạn; cảm xúc tràn đầy; cảm xúc tràn trề;vô cùng xúc động
合名制限会社 HỢP DANH VÔ,MÔ CHẾ HẠN HỘI XÃ hội buôn hợp danh vô hạn
厚顔 HẬU NHAN VÔ,MÔ SỈ vô liêm sỉ; mặt dạn mày dày; trơ tráo; trơ trẽn
年中 NIÊN TRUNG VÔ,MÔ HƯU mở suốt năm (cửa hàng)
平穏 BÌNH ỔN VÔ,MÔ SỰ bình yên vô sự
甲斐 GIÁP PHỈ VÔ,MÔ không có giá trị; vô giá trị; sự vô dụng
契約効の申立て KHẾ,KHIẾT ƯỚC VÔ,MÔ HIỆU THÂN LẬP điều khoản hủy hợp đồng
傲岸 NGẠO NGẠN VÔ,MÔ LỄ sự kiêu ngạo; sự kiêu căng vô lễ; sự ngạo mạn; kiêu căng; kiêu ngạo; ngạo mạn
契約効の申立 KHẾ,KHIẾT ƯỚC VÔ,MÔ HIỆU THÂN LẬP hủy hợp đồng
信号 TÍN HIỆU VÔ,MÔ THỊ vượt đèn đỏ
検疫 KIỂM DỊCH VÔ,MÔ miễn kiểm dịch (tàu biển )
契約効の申し立て条項 KHẾ,KHIẾT ƯỚC VÔ,MÔ HIỆU THÂN LẬP ĐIỀU HẠNG điều khoản hủy hợp đồng
何気 HÀ KHÍ VÔ,MÔ sự không cố ý
天衣 THIÊN Y VÔ,MÔ PHÙNG cái đẹp hoàn hảo tự nhiên; sự hoàn thiện; sự hoàn mỹ;đẹp hoàn hảo tự nhiên; hoàn thiện; hoàn mỹ
限り HẠN VÔ,MÔ vô cùng; vô hạn
天壌 THIÊN NHƯỠNG VÔ,MÔ CÙNG bất diệt như trời đất; trường tồn như trời đất
人で NHÂN VÔ,MÔ loài cầm thú; sự đê tiện; sự vô ơn;Cầm thú; đê tiện; vô ơn
間も GIAN VÔ,MÔ sắp; chẳng bao lâu nữa; sắp sửa; suýt
天下 THIÊN HẠ VÔ,MÔ TỶ thiên hạ vô song; thiên hạ độc nhất vô nhị
有耶 HỮU DA VÔ,MÔ DA không rõ ràng; không hạn định; lờ mờ; mơ hồ;sự không rõ ràng; sự mập mờ; sự không dứt khoát
天下 THIÊN HẠ VÔ,MÔ SONG thiên hạ vô song; thiên hạ độc nhất vô nhị
諸掛 CHƯ QUẢI VÔ,MÔ miễn mọi chi phí
有名 HỮU DANH VÔ,MÔ THỰC hữu danh vô thực
19:54:06, 19-06-2015
3446 Lượt xem