Hán tự : Chữ VÔ, MÔ 無 (phần 3)

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
名もい人 DANH VÔ,MÔ NHÂN Người vô danh tiểu tốt; người không ai biết đến
政府の駄遣いに反対する市民 CHÍNH,CHÁNH PHỦ VÔ,MÔ ĐÀ KHIỂN PHẢN ĐỐI THỊ DÂN Nhóm công dân Phản đối sự lãng phí của Chính phủ
絶対的効契約 TUYỆT ĐỐI ĐÍCH VÔ,MÔ HIỆU KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng vô hiệu tuyệt đối
相対的効契約 TƯƠNG,TƯỚNG ĐỐI ĐÍCH VÔ,MÔ HIỆU KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng vô hiệu tương đối
申し分 THÂN PHÂN VÔ,MÔ sự không có sự chống đối; không có sự bất bình hay chỉ trích
其れと KỲ,KÝ,KI VÔ,MÔ một cách gián tiếp
現世の HIỆN THẾ VÔ,MÔ THƯỜNG trần tục
途中ご事で ĐỒ TRUNG VÔ,MÔ SỰ bình an vô sự
お金を駄にする KIM VÔ,MÔ ĐÀ mất tiền
仕入れ先指定買い付け委託 SĨ,SỸ NHẬP TIÊN VÔ,MÔ CHỈ ĐỊNH MÃI PHÓ ỦY THÁC đơn ủy thác đặt hàng tự do
根も葉もい噂 CĂN DIỆP VÔ,MÔ TỖN Lời đồn vô căn cứ
痛快極まり THỐNG KHOÁI CỰC VÔ,MÔ cực kỳ thích thú
19:54:43, 19-06-2015
2231 Lượt xem