Hán tự: Chữ XUẤT (phần 2)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
刃包丁 XUẤT NHẬN BAO ĐINH dao chạm đầu nhọn
る前 XUẤT TIỀN Trước khi đi ra ngoài
金帳 XUẤT KIM TRƯƠNG,TRƯỚNG sổ chi
航する XUẤT HÀNG rời bến
発する XUẤT PHÁT xuất phát; khởi hành
XUẤT HIỆN gốc gác;sự xuất hiện; việc tới
XUẤT XÁC bã (chè, cà phê)
来る限り早期 XUẤT LAI HẠN TẢO KỲ Càng sớm càng tốt
張する XUẤT TRƯƠNG công tác
XUẤT BÔN sự chạy trốn; chạy trốn
XUẤT NHẬN dao; dao nhọn
XUẤT đi ra;ngoi;xuất hiện; đi ra khỏi
迎える XUẤT NGHINH đón;đón tiếp
XUẤT TỀ rốn lồi
発した XUẤT PHÁT đã ra
獄する XUẤT NGỤC thả; phóng thích (khỏi nhà tù)
歯亀 XUẤT XỈ xxx Anh chàng tò mò; kẻ dòm ngó; kẻ tọc mạch
来る限り XUẤT LAI HẠN trong giới hạn có thể
張する XUẤT TRƯƠNG đi công tác
場する XUẤT TRƯỜNG ra mặt
XUẤT ĐIỂN xuất xứ điển cố
て行け XUẤT HÀNH,HÀNG cút đi
迎えと見送り XUẤT NGHINH KIẾN TỐNG đưa đón
XUẤT NẠP sự xuất nạp; sự xuất nhập; xuất nạp; xuất nhập
XUẤT PHÁT sự xuất phát; sự khởi hành; xuất phát; khởi hành
XUẤT NGỤC sự thả; sự phóng thích (khỏi nhà tù)
XUẤT XỈ răng vẩu; răng hô
来るだけ XUẤT LAI sự cố gắng hết sức; trong khả năng có thể làm được
XUẤT TRƯƠNG chuyến đi kinh doanh;việc đi công tác
XUẤT TRƯỜNG ra mắt; trình diễn; tham dự
入国地点 XUẤT NHẬP QUỐC ĐỊA ĐIỂM Cửa khẩu
て行く XUẤT HÀNH,HÀNG bước ra
迎え XUẤT NGHINH sự đi đón; việc ra đón
XUẤT SONG Cửa sổ xây lồi ra ngoài
産養育 XUẤT SẢN DƯỠNG DỤC sản dục
版社 XUẤT BẢN XÃ nhà xuất bản
XUẤT KHIẾM sự có mặt hay vắng mặt
来る XUẤT LAI có thể;có thể làm được;đạt;được
廷する XUẤT ĐÌNH ra hầu toà
XUẤT QUỐC việc rời khỏi đất nước;xuất cảnh
入国ビザー XUẤT NHẬP QUỐC thị thực xuất nhập cảnh
っ歯 XUẤT XỈ răng vẩu; răng hô
XUẤT THÂN gốc gác; sự xuất xứ;gốc tích;xuất thân
稼ぎ XUẤT GIÁ sự làm việc xa nhà
産に頑張る XUẤT SẢN NGOAN TRƯƠNG rặn đẻ
版する XUẤT BẢN xuất bản
XUẤT QUAN việc đưa áo quan ra ngoài (để quàn hoặc để chôn); đưa áo quan ra ngoài
来ません XUẤT LAI không thể
XUẤT ĐÌNH sự ra hầu toà
商い XUẤT THƯƠNG sự bán hàng rong
入口 XUẤT NHẬP KHẨU cửa ra vào
XUẤT gửi đi; cho ra khỏi; xuất bản
鱈目 XUẤT TUYẾT MỤC cái linh tinh; cái tạp nhạp; sự bừa bãi; sự lung tung;linh tinh; tạp nhạp; bừa bãi; lung tung
資する XUẤT TƯ hùn vốn
目金 XUẤT MỤC KIM cá vàng mắt lồi
産する XUẤT SẢN lâm bồn;sinh; đẻ; sinh đẻ; đỡ đẻ
XUẤT BẢN sự xuất bản; xuất bản
来高払い XUẤT LAI CAO PHẤT sự thanh toán theo khoán sản phẩm
来ない XUẤT LAI không thể
XUẤT ĐIẾM cửa hàng chi nhánh
品物 XUẤT PHẨM VẬT xuất phẩm
入り口 XUẤT NHẬP KHẨU cửa ra vào
きる XUẤT biết
THÂU XUẤT NGẠCH doanh số xuất khẩu
申告 THÂU XUẤT THÂN CÁO khai báo xuất khẩu
入量 THÂU XUẤT NHẬP LƯỢNG khối lượng xuất nhập khẩu;lượng xuất nhập khẩu
XÍCH XUẤT Súp làm từ miso đỏ
XUY XUẤT việc phát gạo đã được nấu chín để dùng cho trường hợp khẩn cấp
ずる国 NHẬT XUẤT QUỐC đất nước Mặt trời mọc
CUNG XUẤT sự cấp phát
LỘ XUẤT CHỨNG thói thích phô trương; bệnh thích phô trương
関税表 THÂU XUẤT QUAN THUẾ BIỂU biểu thuế xuất khẩu
承認証 THÂU XUẤT THỪA NHẬN CHỨNG giấy phép xuất khẩu
入計画 THÂU XUẤT NHẬP KẾ HỌA kế hoạch xuất nhập khẩu
NÃO XUẤT HUYẾT sự chảy mãu não; sự xuất huyết não
NHẬT XUẤT Bình minh; mặt trời mọc
する PHÚN XUẤT phun
KHẨU XUẤT sự nói chen ngang; sự nói xen vào; quấy nhiễu; nói chen ngang; nói cắt ngang; nói xen vào; nói leo; tớp leo
する LỘ XUẤT lộ;ra mặt
関税率 THÂU XUẤT QUAN THUẾ XUẤT suất thuế xuất khẩu
手形 THÂU XUẤT THỦ HÌNH hối phiếu xuất khẩu
入税 THÂU XUẤT NHẬP THUẾ thuế xuất cảng;thuế xuất nhập cảng
する THOÁT XUẤT thoát khỏi
DIỄN XUẤT GIA thầy tuồng
する PHÚN XUẤT phun trào
する LỘ XUẤT vạch ra; phơi ra; phô bày; để lộ
開発公社 THÂU XUẤT KHAI PHÁT CÔNG XÃ Công ty Phát triển Xuất khẩu
THÂU XUẤT ĐIẾM hãng xuất khẩu
入求償制度 THÂU XUẤT NHẬP CẦU THƯỜNG CHẾ ĐỘ chế độ bù trừ xuất khẩu
THOÁT XUẤT thoát khỏi
する DIỄN XUẤT đạo diễn
CHẤN,CHÂN XUẤT lập chứng từ
PHÚN XUẤT sự phun ra (núi lửa); sự phun trào (mắc ma)
LỘ XUẤT sự lộ ra
金額 THÂU XUẤT KIM NGẠCH doanh số xuất khẩu;kim ngạch xuất khẩu
奨励制 THÂU XUẤT TƯỞNG LỆ CHẾ chế độ khuyến khích suất khẩu
入業者協会 THÂU XUẤT NHẬP NGHIỆP GIẢ HIỆP HỘI hiệp hội các nhà xuất nhập khẩu
THẢI XUẤT cho thuê
する DIỄN XUẤT sản xuất (phim ảnh); đạo diễn (phim, kịch)
HẬU XUẤT ra sau (oản tù tì)
07:12:24, 07-03-2015
2392 Lượt xem