Hán tự: Chữ XUẤT (phần 3)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
する GIA XUẤT bỏ nhà
演する TÁI XUẤT DIỄN xuất đầu lộ diện
NHÂN XUẤT đám đông; số người có mặt; số người hiện diện
金融保険公社 THÂU XUẤT KIM DUNG BẢO HIỂM CÔNG XÃ Công ty Bảo hiểm và Tài chính xuất khẩu
契約 THÂU XUẤT KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng xuất khẩu
THÂU XUẤT NHẬP xuất nhập cảng
する TỤC XUẤT xảy ra liên tiếp; xảy ra liền tù tì
度い MỤC XUẤT ĐỘ có tâm hồn đơn giản;vui vẻ; hạnh phúc; vui mừng; vui sướng
DIỄN XUẤT bản tuồng;đạo diễn; diễn; diễn xuất;sản xuất (phim ảnh); đạo diễn (phim, kịch); diễn
する PHÓNG XUẤT
する TRỪU XUẤT trích ra; rút ra; chiết xuất
GIA XUẤT bỏ nhà; bỏ nhà ra đi; ra khỏi nhà
NỘI XUẤT HUYẾT sự chảy máu trong
THÂU XUẤT LƯỢNG khối lượng xuất khẩu
THÂU XUẤT QUỐC nước xuất khẩu
信用保険 THÂU XUẤT TÍN DỤNG BẢO HIỂM bảo hiểm tín dụng xuất khẩu
TỤC XUẤT sự xảy ra liên tiếp; cái này chưa xong cái khác đã tới
する ÁN XUẤT suy ra
する CHI XUẤT hao phí;phí dụng;xài
TRỪU XUẤT trích ra; rút ra (từ một chất lỏng.v.v…); rút ra một mẫu từ trong tập hợp (thống kê); sự chiết xuất
DẪN XUẤT QUYỀN quyền rút vốn;quyền vay tiền tệ
貿易 THÂU XUẤT MẬU DỊ,DỊCH buôn bán xuất khẩu
商社 THÂU XUẤT THƯƠNG XÃ hãng xuất khẩu
価格 THÂU XUẤT GIÁ CÁCH giá xuất khẩu
ÁN XUẤT sự nghĩ ra; sự nghiên cứu ra; sự tìm ra; sáng chế; phát minh
CHI XUẤT sự chi ra; sự xuất ra; mức chi ra
DẪN XUẤT kéo ra; lấy ra;thè
ĐÍCH XUẤT TỬ,TÝ con do vợ cả sinh ra; con hợp pháp
掛け XUẤT QUẢI sự chuẩn bị ra ngoài; sự sắp sửa rời đi
TỴ XUẤT HUYẾT sự chảy máu cam
許可書 THÂU XUẤT HỨA KHẢ THƯ giấy phép xuất khẩu
THÂU XUẤT THƯƠNG người xuất khẩu
会社 THÂU XUẤT HỘI XÃ hãng xuất khẩu
する TRÍCH XUẤT rút ra; lấy ra
DẪN XUẤT ngăn kéo
HÔ XUẤT hô hoán
NHẬP XUẤT LỰC đầu vào và đầu ra
まし XUẤT sự có mặt; sự xuất hiện; sự hiện hữu
する TUYỂN XUẤT bầu cử;bầu lên;đưa ra;tuyển chọn
規則 THÂU XUẤT QUY TẮC điều lệ xuất khẩu
品質 THÂU XUẤT PHẨM CHẤT phẩm chất xuất khẩu
代金 THÂU XUẤT ĐẠI KIM giá xuất khẩu
TRÍCH XUẤT sự rút ra; sự lấy ra
XUẤT lại đây
TUYỂN XUẤT sự tuyển cử; cuộc bầu cử
補償 THÂU XUẤT BỔ THƯỜNG bù lỗ xuất khẩu
品目録 THÂU XUẤT PHẨM MỤC LỤC bản lược khai hàng xuất
代理店 THÂU XUẤT ĐẠI LÝ ĐIẾM đại lý xuất khẩu
KIẾN XUẤT tìm ra; phát hiện ra
TẨM XUẤT sự thấm qua; sự thẩm thấu; thấm qua; thẩm thấu
BÀN,BAN XUẤT sự mang đi; sự chở đi
XUY,XÚY XUẤT VẬT mụn nhọt; vết sưng tấy nhỏ nhô lên trên da; mụn trứng cá
する TIẾN,TẤN XUẤT chuyển động lên phía trước; tiến lên;đi vào;đi vô;nổi lên;xuất phát
船荷証券 THÂU XUẤT THUYỀN HÀ CHỨNG KHOÁN vận đơn xuất khẩu
品目 THÂU XUẤT PHẨM MỤC danh mục chính thức hàng hóa xuất khẩu;mặt hàng xuất khẩu
リスト THÂU XUẤT biểu thuế xuất khẩu
KIẾN XUẤT đầu đề
HIỆN XUẤT sự xuất hiện; xuất hiện
する LƯU XUẤT lênh láng
する ĐỀ XUẤT đề ra;đề xuất;đưa ra;tòa án;treo;trình
CÁT XUẤT tính toán
する KIỆT XUẤT kiệt xuất; xuất chúng; hơn người; nổi bật; lỗi lạc
TIẾN,TẤN XUẤT sự chuyển động lên phía trước; sự tiến lên; chuyển động lên phía trước; tiến lên
税リスト THÂU XUẤT THUẾ biểu thuế xuất khẩu
THÂU XUẤT PHẨM hàng xuất;hàng xuất cảng;hàng xuất khẩu;mặt hàng xuất khẩu
する THÂU XUẤT xuất
する ĐỘT XUẤT đột xuất
PHÁI XUẤT SỞ đồn công an
する ĐỀ XUẤT nộp
する NGOẠI XUẤT đi ra ngoài; ra ngoài
した KIỆT XUẤT nổi bật; đáng chú ý; nổi tiếng; xuất chúng; năng động; có tài năng hơn người; lỗi lạc
禁止品 THÂU XUẤT CẤM CHỈ PHẨM hàng cấm xuất
取引 THÂU XUẤT THỦ DẪN giao dịch xuất khẩu
する THÂU XUẤT xuất khẩu
TÍCH XUẤT CẢNG cảng bốc;cảng gửi
ĐỀ XUẤT sự nộp
NGOẠI XUẤT việc đi ra ngoài; ra ngoài; đi ra ngoài
THỔ XUẤT sự nôn mửa; sự phun
KIỆT XUẤT sự kiệt xuất; sự xuất chúng; sự giỏi hơn người
禁止 THÂU XUẤT CẤM CHỈ cấm vận xuất khẩu;cấm xuất khẩu
包装 THÂU XUẤT BAO TRANG bao bì xuất khẩu
THÂU XUẤT sự xuất khẩu;xuất cảng;xuất khẩu
MIÊU XUẤT Sự mô tả
SAI XUẤT NHÂN người gửi
NHAN XUẤT sự xuất hiện; sự lộ diện; xuất hiện; lộ diện; xuất đầu lộ diện; trình diện
禁制品 THÂU XUẤT CẤM CHẾ PHẨM hàng cấm xuất
制限 THÂU XUẤT CHẾ HẠN hạn chế xuất khẩu
BỐI XUẤT sự nảy nở
し汁 CHỬ XUẤT CHẤP Nước dùng (sau khi luộc hoặc ninh thức ăn); nước ninh
舌を THIỆT XUẤT lè lưỡi;thè lưỡi ra
汗を HÃN XUẤT đổ mồ hôi
探し THÁM XUẤT bắt được
差し SAI XUẤT đưa ra; vươn ra
吊り ĐIẾU XUẤT kỹ thuật nâng đối thủ lên không bằng cách nhấc đai (Sumo)
炊き XUY XUẤT việc phát gạo đã được nấu chín để dùng cho trường hợp khẩn cấp
汗が HÃN XUẤT ra mồ hôi
掘り QUẬT XUẤT quật
差しし先 SAI XUẤT TIÊN Địa chỉ
休日勤手当 HƯU NHẬT XUẤT CẦN THỦ ĐƯƠNG tiền thưởng đi làm vào ngày nghỉ
日の NHẬT XUẤT mặt trời mọc; bình minh
07:14:04, 07-03-2015
2505 Lượt xem